Osteoarkeologi

Osteoarkeologi

Osteologi är läran om ben. Inom osteoarkeologin studeras människans och våra vanligaste däggdjurs skelett i detalj. Vid osteoarkeologiska forskningslaboratoriet bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom både human och animal osteoarkeologi.

Utbildningen består av mycket praktiskt arbete med identifiering av arter och benslag. Men andra viktiga inslag är osteoarkeologisk analysmetodik, paleopatologi och diskussioner kring etiska frågor och arkeologiska frågeställningar i samband med förhistoriska skelettmaterial.

Grundutbildnings mål är att ge studenter en grundläggande kunskap om människans och däggdjurens skelett och metoder för att få fram relevant biologisk information ur skelettet. Utbildningen skall också ge kunskap om det humana skelettmaterialets möjligheter för att problematisera och tolka arkeologiska skelettfynd.

Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70