Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Provtagning av färg av ett så kallat hattbord målat av konstnären Anders Ädel 1839

Färgstark folkkonst

Bindemedelsanalys av färgprover från hälsingegårdarnas 17-1800-talsinteriörer ger unik inblick i konstnärernas val.

Fotografi av en utgrävning av en begravningsplats i södra Uralerna.

Bred genetisk variation på Pontisk-kaspiska stäppen

Den genetiska variationen inom den skytiska nomadgruppen är så bred att det måste förklaras med att de knöt till sig människor de kom i kontakt med. Det framgår av en ny studie av brons- och järnåldergenetik på den Pontisk-kaspiska stäppen som ligger vid Svarta havet.

Skelett från vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Skelettet upptäcktes när arkeologer fällde ett träd på en gammal kyrkogård 2008.

Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare

Analyser av lämningarna från 38 människor som levde och dog i Sigtuna ca år 900-1100 visar stor variation av geografiskt ursprung.

Keramikkärl från gravfältet vid Kukruse_bild beskuren

Sådan mat i livet, sådan mat i döden

Forskare från Institutionen för arkeologi och antikens kultur, har deltagit i en nyligen publicerad studie om begravningsritualer under 11–1200-talet i Estland. Resultaten visar bland annat att maten i gravgåvorna var individuellt anpassad.

Dagens schema
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Humanvetenskaplig miljöforskning puff
Information om larm
Internt
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb