Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
runsten bild beskuren

Bemanning och öppettider jul 2018

Öppet kl. 9.00 - 11.00. 21/12-2018 - 6/1-2018 entrédörren är låst, ring till respektive anknytning om du inte har passerkort.

Provtagning av färg av ett så kallat hattbord målat av konstnären Anders Ädel 1839

Färgstark folkkonst

Bindemedelsanalys av färgprover från hälsingegårdarnas 17-1800-talsinteriörer ger unik inblick i konstnärernas val.

Fotografi av en utgrävning av en begravningsplats i södra Uralerna.

Bred genetisk variation på Pontisk-kaspiska stäppen

Den genetiska variationen inom den skytiska nomadgruppen är så bred att det måste förklaras med att de knöt till sig människor de kom i kontakt med. Det framgår av en ny studie av brons- och järnåldergenetik på den Pontisk-kaspiska stäppen som ligger vid Svarta havet.

Skelett från vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Skelettet upptäcktes när arkeologer fällde ett träd på en gammal kyrkogård 2008.

Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare

Analyser av lämningarna från 38 människor som levde och dog i Sigtuna ca år 900-1100 visar stor variation av geografiskt ursprung.

Keramikkärl från gravfältet vid Kukruse_bild beskuren

Sådan mat i livet, sådan mat i döden

Forskare från Institutionen för arkeologi och antikens kultur, har deltagit i en nyligen publicerad studie om begravningsritualer under 11–1200-talet i Estland. Resultaten visar bland annat att maten i gravgåvorna var individuellt anpassad.

Dagens schema
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Humanvetenskaplig miljöforskning puff
Information om larm
Internt
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb