Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Anna Kjellström

Med huvudet på skaft – stenåldern i nytt ljus

Stenåldersmänniskornas samhälle och föreställningsvärld var mer komplex än man tidigare trott. Det visar nya analyser av de skallar som hittats i Kanaljorden i Motala. Anna Kjellström, som arbetar vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, är en av forskarna som undersökt skallarna.

Skelettfragment från Hummerviksholmen

Genetiska analyser avslöjar hur Skandinavien befolkades efter senaste istiden

I en ny studie publicerad i PLOS Biology beskriver en internationell forskargrupp hur först grupper från söder (dagens Danmark och Tyskland) och därefter grupper från nordost bosatte sig i det nyligen isfria Skandinavien för mer än 10 000 år sedan. Studien är en del av Atlasprojektet, ett tvärvetenskapligt projekt där förhistoriska befolkningsmönster i Skandinavien och Eurasien undersöks genom genetiska data från förhistoriska individer.  Flera av forskarna är verksamma vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Gulsah Merve Kılınç

Jordbruket kan ha spridits över Europa från områden i Grekland

– Jordbruk och en mer bofast livsstil spreds mellan grupper i Mellanöstern och Anatolien, och genetiken gör Anatolien till den mest troliga kandidaten för de som sedan tog med sig jordbruket och boskapshållningen till Europa, säger Gulsah Merve Kılınç, som är verksam vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet.

Dagens schema
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar

Våra program och kurser

Till utbildningskatalogen
Information om larm
Internt
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb