Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Utlysning

Institutionen utlyser en forskartjänst i arkeologi. Sista ansökningsdag: 2018-03-28.

Utlysning

Institutionen utlyser en tjänst som föreståndare för Science för Life laboratoriernas nationella aDNA facilitet. Sista ansökningsdag: 2018-04-15.

Bild av boken Riksäpplet

Niklas Eriksson får Vasamuseets vänners pris 2018

Niklas Eriksson tilldelas Vasamuseets vänners pris 2018 för boken ”Riksäpplet – Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp”. Genom en insiktsfull presentation av det marinarkeologiska arbetssättet i kombination med egna analyser och slutsatser, bjuder Eriksson in läsaren till ett för många okänt forskningsfält.

Anna Kjellström

Med huvudet på skaft – stenåldern i nytt ljus

Stenåldersmänniskornas samhälle och föreställningsvärld var mer komplex än man tidigare trott. Det visar nya analyser av de skallar som hittats i Kanaljorden i Motala. Anna Kjellström, som arbetar vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, är en av forskarna som undersökt skallarna.

Skelettfragment från Hummerviksholmen

Genetiska analyser avslöjar hur Skandinavien befolkades efter senaste istiden

I en ny studie publicerad i PLOS Biology beskriver en internationell forskargrupp hur först grupper från söder (dagens Danmark och Tyskland) och därefter grupper från nordost bosatte sig i det nyligen isfria Skandinavien för mer än 10 000 år sedan. Studien är en del av Atlasprojektet, ett tvärvetenskapligt projekt där förhistoriska befolkningsmönster i Skandinavien och Eurasien undersöks genom genetiska data från förhistoriska individer.  Flera av forskarna är verksamma vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Dagens schema

Våra program och kurser

Till utbildningskatalogen
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Information om larm
Internt
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb