Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
runsten bild beskuren

Bemanning och öppettider sommar 2018

Öppet kl. 9.00 - 11.00. Vecka 26 - 31 är entrédörren låst, ring till respektive anknytning om du inte har passerkort.

Utlysning av tjänster

Postdoktorer (3-5) med inriktning på Humanvetenskaplig miljöforskning (humaniora, juridik, samhällsvetenskap) inom det humanvetenskapliga området. Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området. Sista ansökningsdag: 2018-08-01.

Tänder_sibirien_puffbild

Inga nya grannar i stenålderssibirien

Från att de första människorna flyttade till Sibirien och fram till järnåldern skedde ingen omfattande migration till området. Det handlar om bosättningskontinuitet som forskarna inte tidigare sett någon annanstans i världen.

Samiska offerplatser

Samiska offerplatser äldre än man tidigare trott

Ny teknik daterar samiska offerplatser till 500-talet och avslöjar när samerna började med renskötsel. Forskare har visat att offerplatserna har tradition längre tillbaka i tiden än man tidigare trott.

Dagens schema
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Humanvetenskaplig miljöforskning puff
Information om larm
Internt
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb