Arkeologi med laborativ analys, i dagligt tal laborativ arkeologi, är den disciplin där man använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska metoder och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem. Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt och både ämnes- och fakultetsövergripande.