Gör så här:

  • Gå in i menyn till vänster.
  • Välj den nivå du läser på, antingen grund- eller avancerad nivå.
  • Gå in på ditt ämne.
  • Där hittar du samtliga kurser som ges inom ämnet.
  • Välj din kurs.