Laborativ arkeologi

Arkeologi med laborativ inriktning I

 

Arkeologi med laborativ inriktning handlar om att använda laborativa analystekniker för att få fram mer information ur arkeologins ofta skamfilade källmaterial i syfte att ihop med vedertagna arkeologiska metoder och modern teoribildning lösa arkeologiska problem. Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt och både ämnes- och fakultetsövergripande. Kursen tar upp de oorganiska materialens arkeologi, de biologiska materialens arkeologi, kvantitativa metoder och statistik samt laborativ problemlösning. Momenten omfattar undervisning om de olika materialens grundläggande egenskaper, deras användning under förhistorisk tid, centrala laborativa metoder för karakterisering och datering av dessa material samt källkritiska problem förknippade med materialanalyser.

 

Kursen ges på hösten. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom Kandidatprogrammet i arkeologi.

Särskild behörighet: Arkeologi II, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv II, 30 hp. Behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du söker kursen på antagning.se

Kursansvarig lärare

Sven Isaksson

Schema

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Scheman laborativ arkeologi