Du får grundläggande kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändringssituationer står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer samt historiska källor. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans samt i specialinriktningen numismatik.

Kursen ges på hösten. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom Kandidatprogrammet i arkeologi.

 

Särskild behörighet:

Svenska B/Svenska som andraspråk B och Historia A.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020:

Delkurs 1. Arkeologiska perspektiv.
Kursansvarig lärare: Niklas Eriksson. Examinator: Anders Carlsson. Delkursen ges online. Exkursionen genomförs men ges även online för riskgrupper.
Examineras med hemtentamen.

Delkurs 2 och 3. Stenålderns och bronsålderns arkeologi samt Järnålderns och vikingatidens arkeologi.
Kursansvarig lärare och examinator Anders Carlsson.
Ges som campuskurs men ges även online för riskgrupper.
Examineras med salstentamina.

Delkurs 4. Medeltidens och den nyare tidens arkeologi.
Kursansvarig lärare: Jan Apel. Examinator: Anders Carlsson.
Ges som campuskurs men ges även online för riskgrupper.
Examineras med hemtentamen.

Schema

Schemat HT20