Du får grundläggande kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändringssituationer står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer samt historiska källor. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans samt i specialinriktningen numismatik.

Kursen ges på hösten. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom Kandidatprogrammet i arkeologi.

 

Särskild behörighet:

Svenska B/Svenska som andraspråk B och Historia A.