Kursen syftar till att ge en introduktion till färgers användning och betydelse under antiken. Särskild betoning ligger på färgers funktion i de antika grekiska och romerska samhällena från förhistorisk tid till senantiken. Här kommer exempel från väggmåleriet, skulpturkonsten och arkitekturen att studeras utifrån symboliska, estetiska och hantverksmässiga aspekter. Kursen berör också antika författares attityder till måleri och färglära. Vidare behandlas också metodologiska frågor om hur färger kan identifieras och rekonstrueras i olika sammanhang. Ett övergripande mål för kursen är att ge studenter nya perspektiv som ifrågasätter invanda föreställningar om ett ”vitt antiken”.

Kursansvarig lärare

Lena Sjögren

Schema