Osteoarkeologi

Osteoarkeologisk metodik

Kursen fördjurpar kunskapen om osteoarkeologisk metodik och tolkningsproblematik där studenten självständigt ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av osteoarkeologiska problemställningar.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

Särskild behörighet:

Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Undervisning och examinationsform hösten 2020:

Undervisningen består av online föreläsningar (Zoom). Kursen examineras online genom seminariedeltagande, individuella och gruppuppgifter, samt en hemtentamen med en muntlig presentation.

Kursansvarig lärare och examinator:

László Bartosiewicz

 

 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70