Kursen ger grundläggande kunskaper om sådana naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för analys av arkeologiskt material. Det tvärvetenskapliga i att formulera om humanistiskt vetenskapliga frågeställningar till naturvetenskapligt tekniskt prövbara frågeställningar övas genom problematiseringsövning, vilken ligger till grund för fält- och laboratoriemomenten.
 
Kursen ges på höstterminen.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi med inriktning Laborativ arkeologi.

Särskild behörighet:

Kandidatexamen, där minst 90 hp i arkeologi eller antikens kultur och samhällsliv eller 60 hp i osteoarkeologi ingår. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Undervisnings- och examinationsform

Föreläsningar och seminarier är förlagda till Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras med loggbok och en hemskrivning.

Kursansvarig lärare och examinator

Lena Holmquist

Schema

Schema HT2020