Kursen består av tjugo veckors examensarbete där studenten ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Den ger utökade färdigheter i vetenskaplig textproduktion och fördjupade kunskaper i disposition, retorik och språklig utformning. Kursen avslutas med att examensarbetet ventileras.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med inriktning Arkeologi.
Kursen går på vårterminen.

Endast registrering.