Fortet i Rhamnous. Foto: Monica Nilsson
Fortet i Rhamnous. Foto: Monica Nilsson

 

Att själv besöka arkeologiska platser, att med egna ögon se skulptur, keramik och annat arkeologiskt material, kan aldrig ersättas av illustrationer och fotografier i ett kompendium. Det är något helt annat att förstå Akropolis försvarsfunktion genom att själv vandra upp för dess branta klippa, än att från en text konstatera att höjden är cirka 250 meter, eller att själv stå framför en monumentalskulptur och domineras av dess storlek.  Därför är denna kurs som ges vid Svenska institutet i Athen, på plats i Grekland, oumbärlig för studenter inom antikens kultur och samhällsliv och mycket givande för närliggande ämnen som arkeologi, konstvetenskap, historia, etc. Som antagen student är du baserad i Athen och reser därifrån under tio veckor runt i den grekiska världen för att besöka arkeologiska platser, museer och monument.

Du tränas i att i fält förstå och orientera dig i det grekiska landskapet, med exempel från egeisk förhistoria till bysantinsk period, liksom i att analysera monument och objekt i fysisk såväl som historisk kontext. Du fördjupar tidigare kunskaper inom klassisk arkeologi och antikens historia genom exkursioner, föreläsningar och biblioteksstudier i det på Antiken specialiserade Nordiska biblioteket, vilket ligger vägg i vägg med det Svenska institutet. Specialundervisningen på kursen kompletteras dessutom av de föreläsningar och seminarier som Athens stimulerande och mycket internationella forskningsmiljö erbjuder.

Kursen är i delar fysiskt ansträngande. Antagna studenter erhåller ett stipendium om 15 000 kronor från Svenska institutet i Athen för täckande av merkostnader. Platsantalet är begränsat.

Ansökan görs genom antagningen och ett motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida samt skickas till anne.hofmann@su.se.

Kursen ges igen hösten 2020.