Nordplus/Nordlys riktar sig till nordiska studenter och man ska vara medborgare eller ha ett permanent uppehållstillstånd i något av de nordiska länderna. Som student inom ett Nordplusutbyte kan man vara borta mellan 1 vecka upp till 12 månader.

Mer information om Nordplus/Nordlys.

Koordinator vid institutionen är Anne Hofmann, telefon 08-16 33 80, mail: anne.hofmann@su.se