Studera utomlands

Erasmus+

Studera i hela Europa med Erasmus+

Erasmus+ praktik

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Nordplus/Nordlys

Nordplus - Nordiska ministerrådets ramprogram för rörlighet inom utbildning i Norden.

Centrala utbytesavtal

Det finns många centrala avtal och nätverk. Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne de läser då avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne.

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70