DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) är en databas för fulltextpublicering av avhandlingar och andra vetenskapliga texter. Databasen har utvecklats av Uppsala universitetsbibliotek.

Vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur kan du som student publicera uppsatser och examensarbeten på kandidat och master-nivå i DiVA. Det går också bra att bara lägga upp ditt abstrakt.

Gå in på DIVA:s webpubliceringsvertyg http://su.diva-portal.org/login och mata in de uppgifter som efterfrågas. Lathund för hur du ska göra: Lathund för studenter (284 Kb) .

Vill du lägga upp hela uppsatsen (fulltext) måste denna vara i PDF-format. Om du behöver hjälp med konverteringen av din uppsats till pdf kan du få hjälp från studentexpeditionen.

Vill du söka efter uppsatser, avhandlingar och/eller artiklar,
se www.diva-portal.org/