Lista över alla uppsatser med numismatisk inriktning (122 Kb)

De flesta av uppsatserna finns även i pdf-format för läsning och utskrift.
Läs mer om det på Numismatiska forskningsgruppens enhetssida.