Hinders, Johan. Ångermanlands fornborgar: hägnade berg i gränsland.

Ingras, Maria. Från fornborg till kloster. Om politiska och religiösa maktstrukturer i Julita socken, Södermanland från folkvandringstid till tidig medeltid.

Isacsson, Mimmi. Bronsåldern vid Långhundraledens mynning. Rösen och hägnade berg i Österåkers socken, Uppland.

Kaba-Liljeberg, Matilda. Trender: en undersökning av trender, genom jämförelser mellan arkeologiska och moderna sådana.

Karlsson, Anne-Marie. Skrävsta och Hallunda. Två centralplatser på norra Södertörn under bronsåldern.

Lindeberg, Johan. Krigarnas hus i Birka. Ett rekonstruktionsförslag av en vikingatida hallbyggnad.

Petersson, Caroline. Rösetraditioner inom Mönsterås socken. En diskussion kring bronsålderns menifestering i landskapet.

Staffan Lundmark. Studium av mynt funna på Gotland och i Småland från AD 100 till och med medeltiden.

Odebäck, Kerstin. Släktskatt eller inte. Skatternas sammansättning under tidig vikingatid 830-925.

Wepsäläinen, Anders. Ja, vem var egentligen Stalo? En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad forn lämningstyp samt tillförandet av några nya fakta.

Yusuf, Mona. Pietroasaskatten - ett svårdaterat fynd från Rumänien.