Studentliv

ÄRA (Ämnesrådet för Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur)

Ämnesrådet är studentrådet vid institutionen för Arkeologi och Antikens kultur. Det är ett forum för studenterna på både grund- och avancerad nivå att påverka utbildningen och miljön på institutionen.

STARK

STARK, Stockholms Arkeologer, är en ämnesförening för dig som studerar vid Stockholms universitets institution för arkeologi och antikens kultur.

Studentlivsinformation från Stockholms universitet

På SU:s centrala webb hittar du information om det mesta som du behöver veta som student.

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Utbildningar inom arkeologi och antikens kultur och samhällsliv

Till utbildningskatalogen