Föreningen innefattar studenter inom allmän arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Genom att anordna pubkvällar, exkursioner, föreläsningar och andra aktiviteter arbetar vi för att skapa en gemenskap och sociala band mellan studenter på institutionen.

Du som studerar vid institutionen för arkeologi och antikens kultur blir även automatiskt och kostnadsfritt medlem i STARK. Vi uppmanar starkt alla nya medlemmar att gå med i vår facebookgrupp där information om oss och våra evenemang publiceras. För dig som inte studerar vid tidigare nämnda institution eller för dig som vill stödja studentföreningen finns möjligheten att ansöka om stödmedlemskap för 50 kr/ verksamhetsår. För mer information om STARK kan du mejla oss, ta en titt på någon anslagstavla på institutionen eller fråga någon i styrelsen.

Gå gärna med i vår facebookgrupp: STARK (Stockholms arkeologer)

Följ oss på instagram: stockholms_arkeologer

Mejla oss: stark.stockholms.arkeologer@gmail.com

Det är bara att höra av dig om du har några funderingar!

 

Ordförande: Erik Vajking

Sekreterare: Fredrik Jansson

Kassör: Ruth Rudenlöv

Klubbmästare: Rasmus Ohlsson

Nöjeskreatör: Emelie Jonsson och Björn Wahlberg

Ledamot: Axel de Groat och Sofia Briving