Deltagarna i den ena gruppen fick undersöka tre stensättningar (gravar) i den norra delen av gravfältet. Den andra gruppen undersökte en yta sydöst om gravfältet, för att se om det tidigare har funnits gravar även här och om inte vilka aktiviteter som ägt rum vid sidan av gravfältet.

Bilder från utgrävningen