Efter ordinarie anmälningsperiod sker första urvalet hos antagningsenheten. Antagningsbesked 1 kommer i mitten av juli respektive mitten av december och det är då mycket viktigt att du Tackar JA till din plats eller reservplats för att behålla den.
Anvisningar om hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på www.antagning.se

Du får också ett välkomstbrev via e-mail från institutionen.

Efter andra urvalsomgången kommer sedan antagningsbesked 2 i början av augusti respektive början av januari.