Utbildning

Utbildning

Institutionen har utbildning inom fyra ämnen:

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Arkeologi
  • Arkeologi med laborativ analys
  • Osteoarkeologi

Du kan välja en bunden studiegång inom vårt kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå eller så kan du skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder.

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter

Kom till biblioteket 20 februari kl. 12 och lär dig hur du hittar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport. Du kan också få råd om referatteknik och akademiskt skrivande.

Ny student

På SU:s centrala webb finns information om vad du bör tänka på som ny student.

Viktiga datum för anmälan och antagning vid Stockholms universitet

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70