OSSA  var en tidskrift som publiceras i femton år av Osteologiska Forskningslaboratoriet som grundades i 1967 av Nils-Gustaf Gejvall vid Stockholms universitet. Dess internationella redaktionen uppmuntrade inlämning av vetenskapliga artiklar på engelska och tyska. Sexton volymer av olika längd (inklusive två så kallade "brev" och tre supplement) publicerades mellan 1974 och 1989. Denna hemsida innehåller skannade kopior av dessa hela volymer där enskilda artiklar och författare kan hittas med hjälp av den bifogade Table of Contents och Author Index