"Inom ramen för det internationella polaråret (IPY) och det tvärvetenskapliga projektet Arktiska Sverige genomförde Arkeologiska forskningslaboratoriet i samarbete med Umeå Universitet och Västerbottens länsmuseum geofysiska och geokemiska prospekteringsundersökningar på en stenåldersboplats på kalfjället i Lappland under sommaren 2008. Rapport från dessa undersökningar finns tillgänglig nedan."

Arkeologi på Kalfjället, Geofysisk och geokemisk prospektering av RAÄ 1372:1, Sorsele socken, Lappland