Arkeologi

Stockholm Marine Archaeology Reports

7. RUNE EDBERG. 2017.
Vikingar i österled. Gamla båtar och moderna färdexpertiment.

6. RUNE EDBERG. 2011.
Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder. Reviderad och utökad upplaga.

5. HENRIK BREIDE. 2006.
Sjövägen till Estland. En medeltida färdbeskrivning från Utlängan till Reval. English summary.

4. RUNE EDBERG. 2005.
Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder. Perspektiv på arbetena Färder i österled och Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång. English summary.

3. JONATHAN ADAMS. 2003.
Ships, Innovations and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding in Northern Europe 1450-1850.

2. RUNE EDBERG. 2002.
Färder i österled. Experiment, myter, källor och analogier.  English summary.

1. Carl Olof Cederlund (red). 1995.
Medieval Ship Archaeology. Documentation - Conservation - Theoretical Aspects - the Management Perspective.

Bokmärk och dela Tipsa

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek