Utgrävningar vid Ageröd har gjort vid två tidigare tillfällen, en på 40-talet och en på 70-talet. Vid avslutat arbete har man täckt för den arkeologiska platsen för att den ska bevaras i sin naturliga miljö. För att se hur sajten klarat sig under marken gjordes under 2019 ett mindre utgrävningsarbete som visar att Ageröds förhistoriska arv är på väg att utplånas.

Arbetet har varit ett samarbete mellan Lunds universitet (Adam Boethius) och Stockholms universitet (Jan Apel) samt statens historiska museer (Ola Magnell och Mathilda Kjällquist).

Läs mer om arbetet på svenska

Läs artikeln publicerad i Plos One