Observera att förutsättningar för undervisningen kan komma att förändras. Eventuella förändringar meddelas under respektive kurs (se nedan länkar till kurssidor) och uppdateras kontinuerligt fram till den 14 augusti.

Grundnivå

Arkeologi I

Arkeologi med laborativ inriktning I

Från fynd till föremål

Introduktionskurs i osteoarkeologi

Kandidatkurs i arkeologi/Kandidatkurs i arkeologi med inriktning mot museer och kulturarv

Avancerad nivå

Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi

Introduktionskurs till masterprogrammet i arkeologi med inriktningarna:
Antikens kultur och samhällsliv
Arkeologi
Laborativ arkeologi
Osteoarkeologi

Kritiska perspektiv i arkeologi I

Arkeologins laborativa metoder I

Osteoarkeologisk metodik