Vi gratulerar Sigmund Oehrl, Elia Organista och Damien Huffer till deras lyckade projektansökningar.

  • Sigmund Oehrl, 14.822.000 kr från VR till projekt: Forntida bilder 2.0. En digital utgåva av de gotländska bildstenarna. 
  • Elia Organista, 2.055.000 kr från VR till projekt: Beteendemönster hos tidig Homo: Arkeologiska och tafonomiska studier av Philips Tobias Korongo-platsen (PTK), Olduvai Gorge, Tanzania
  • Damien Huffer, 375.644 kr från NOSHSWS-2 till NOS-HS workshop