Sven Isaksson, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, är en av forskarna som har analyserat begravningsseder under estnisk Korstågstid (11-1200-tal e. Kr.). Han har bidragit med sin erfarenhet av att väva samman biomolekylära och arkeologiska analyser.

Keramikkärl från gravfältet vid Kukruse i nordöstra Estland.
Exempel på keramikkärl från gravfältet vid Kukruse i nordöstra Estland.

Keramikkärl med matrester från gravar på ett gravfält vid Kukruse i nordöstra Estland analyserades och jämfördes med dietanalyser utförda på de gravlagda människornas ben. Resultatet visade att könsspecifika skillnader i diet i livet, återspeglades i sammansättningen av den mat som lämnat spår i de keramikkärl som deponerats i graven i samband med begravningsritualen. Detta antyder att som gravgåva var keramikkärl en personlig tillhörighet med personliga värdeladdningar, på denna plats under denna tid.

Artikeln ”Social food here and hereafter: Multiproxy analysis of gender-specific food consumption in conversion period inhumation cemetery at Kukruse, NE-Estonia” är publicerad i tidskriften Journal of Archaeological Science, Volume 97, September 2018, Pages 90-101.