provtagning av färg av ett så kallat hattbord målat av konstnären Anders Ädel 1839
Provtagning av färg av ett så kallat hattbord målat av konstnären Anders Ädel 1839. Foto: Yvonne Fors
 

Forskare vid Stockholms universitets Arkeologiska forskningslaboratorium har i samarbete med forskare vid Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet publicerat en studie av bindemedel i färg från hälsingegårdarnas dekorerade interiörer. Hälsingegårdarna, med sina färgsprakande interiörer från 17- och 1800-tal, finns sedan år 2012 på UNESCO:s lista över kulturella världsarv. Resultaten av analyserna visar att såväl färgens kulör och det underlag som skulle bemålas var avgörande för konstnärernas val av bindemedel.

”Denna detaljerade biomolekylära analys har resulterat i data som möjliggör fördjupade tolkningar av de val som gjordes av konstnärerna när denna färgstarka folkkonst framställdes” säger Sven Isaksson, medförfattare till artikeln och docent i arkeologi med laborativ inriktning, som handlett laboratoriearbetet vid Arkeologiska forskningslaboratoriet.

En tidigare intervju med försteförfattare Yvonne Fors finns här.

Länk till artikeln finns här.

Studien ingår som en del i projektet ”Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar - en holistisk studie av ett kulturhistoriskt Världsarv” under ledning av Ingalill Nyström vid Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet.