Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har beslutat om 2015 års forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Ett anslag på 22 miljoner kronor går till projektet ”Evolutionary Transitions in Humans - From Nature to Culture” under ledning av Magnus Enquist vid Centrum för evolutionär kulturforskning. Länk till artikeln