Professor Mats Burström, Ställföreträdande prefekt, föreståndare för Allmän arkeologi

Professor Laszlo Bartosiewicz, föreståndare för Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

Professor Kenneth Jonsson, föreståndare för Numismatiska forskningsgruppen

Professor Kerstin Lidén, prefekt, föreståndare för Arkeologiska forskningslaboratoriet

Universitetslektor Lena Sjögren, föreståndare för Antikens kultur och samhällsliv

Administrativ chef, Maria Wojnar-Johansson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur