Det nya nummer av tidskriften Gränsløs fokuserar på skeppsvraket ”Gribshunden”, även kallat Griffen, Gripen och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar. Vår forskare Niklas Eriksson har bidragit med artikeln "Gribshunden - det sista drakskeppet?"

 

”Gribshunden, Griffen, Gripen” (Gränsløs nr 10 2019) är redigerat av Lizette Gradén, Markus Idvall och Björn Magnusson Staaf. Numret finns att läsa i fulltext på:

https://journals.lub.lu.se/grl/issue/view/2934


Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd, vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är tillgänglig via Lunds universitets Open Journal Systems och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.