Helena Andersson disputerar i arkeologi torsdagen den 12 maj 2016, klockan 13.00.

Avhandlingens titel: Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap.
Opponent Björn Nilsson, Lunds universitet.

Lokal: Hörsalen i f.d. Botaniska institutionen, Lilla Frescativägen 5