Vad jag ville, vad jag gjorde … men vad gör jag nu?