Om mig

Eeva Jonsson

Född 1979 i Österbotten, Finland, utbildad arkeolog med numismatisk inriktning.

Verksam som doktorand vid Åbo universitet. Den kommande doktorsavhandlingen behandlar myntimporten från Tyskland till Sverige ca 950‒1145. Mina numismatiska intresseområden omfattar vikingatida västerländska mynt samt medeltid. Har medarbetat i olika projekt vid Numismatiska forskningsgruppen, Stockholms universitet, bl.a. i skattfyndsprojektet på Gotland samt i projektet Metalanalyser av mynt. Deltidsanställd antikvarie på Ekonomiska museet – Kungl. Myntkabinettet sedan september 2021.

 

Kontakt:

 eeva.k.jonsson@utu.fi