Detta nummer av Myntstudier utges i samarbete mellan Numismatiska forskningsgruppen och den arkeologiska institutionen vid Åbo universitet. Temat är myntfynd och myntning i Finland. Eeva Jonsson är gästredaktör och hon har översatt fyra av artklarna till svenska samt redigerat delar av detta nummer.