Rönnlöf, Jesper: Myntbruk i Sigtuna 995–1260. Arkeologisk analys av mynt-, våg- och viktfynd från Trädgårdsmästaren 9 & 10, Kandidatuppsats i arkeologi HT 2020.