Emmy Atterving: Myntning utan kungakrona. Svenska myntningsrätter under medeltiden, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2015.