Bengt Gunnar Herrström: Vikingatida tyska mynt från Fritzlar, Fulda och Hersfeld funna i Sverige, Uppsats (II) i arkeologi, VT 2016.