Vikingatid

 • Allesson, Susanna: Den biskopliga myntningen i Metz. En studie baserad på de svenska vikingatida fynden. C-uppsats VT 1992.
 • Detthoff, Susanna: Corvey – dess myntning utifrån det svenska fyndmaterialet, B-uppsats VT 1996.
 • Elfver, Frédéric: Andernach - kungens och/eller hertigens myntort? En kronologisk och metrologisk studie av den tyska myntningen i Andernach,Oberlothringen, baserad på svenska skattfynd C-uppsats HT 1997.
 • Engström, Guy: Vikingatida mynt från Speyer. En studie baserad på det svenska myntmaterialet, C-uppsats 1995.
 • Frid, Marcus: Mynten från Goslar. Den kungliga myntningen i Goslar under vikingatiden, Kandidatuppsats i Arkeologi, HT 2017.
 • Hahn, Julia: Lüneburg zugeschriebene wikingerzeitliche Münzen in schwedischen Hortfunden, Arkeologi II, VT 2010.
 • Herrström, Bengt Gunnar: Vikingatida tyska mynt från Fritzlar, Fulda och Hersfeld funna i Sverige. Uppsats (II) i arkeologi VT 2016.
 • Islam, Zinia: Vikingatida myntning i Visé. Uppsats (II) i arkeologi VT 2014

 • Jangi, Ashti: Tyska mynt från Basel under vikingatiden. En studie av mynt som präglats i Basel och funna i Sverige Uppsats (II) i arkeologi VT 2014

 • Johannesson, Maria: Bardowick. En kronologisk studie, B-uppsats VT 1995.
 • Johansson, Ida: Kungen eller biskopen? En teoretisk studie baserad på myntningen i Strassburg, B-uppsats VT 2007.
 • Johansson, Marcus: Den vikingatida myntningen i Groningen, B-uppsats VT 1997.
 • Kilger, Christoph: Magdeburgmynt och Sachsenpfennige. En fallstudie baserad på det svenska materialet, C-uppsats VT1992.
 • Kjellgren, Richard: Myntningen i Friesland under vikingatiden, C-uppsats HT 1993.
 • Knape, Karen: Mynt från Tiel. En analys, C-uppsats HT 2001.
 • Landgren, Johan: Ärkebiskopar och penningar – den vikingatida myntningen i Trier, B-uppsats VT 1997.
 • Lie, Joakim: Några myntgrupper från Niederlothringen med tonvikt på hertigarnas myntning. En studie baserad på de svenska fynden, B-uppsats VT 2002.
 • Lindström, Pär: Remagen – en kronologisk studie, B-uppsats VT 1995.
 • Månsson, Måns: Vikingatida myntning i Minden, uppsats i Arkeologi II, VT 2008.
 • Persson, Cecilia: Myntprägling i 1000-talets Andernach och Oberlothringen, 1996.
 • Persson, Jenny: Mynt från Namur. Ett studium av den vikingatida myntningen i Namur med utgångspunkt från det svenska källmaterialet, B-uppsats VT 1997.
 • Pettersson, Helene: Vikingatida myntning i Dinant. En kronologisk studie, B-uppsats VT 1997.
 • Remius, Eva: Mynt från Niederelbeområdet, B-uppsats VT 1995.
 • Rundberg, Jonas: Otto-Adelheid-Pfennige, C-uppsats HT 2000.
 • Ruus, Lennart: Pengar och prelater. En studie av mynt präglade av Kölns ärkebiskopar under sen vikingatid, C-uppsats 1993.
 • Salmi, Eeva: Från ordning till kaos. Den biskopliga myntningen i Lüttich ca 990-1120, C-uppsats VT-2009.
 • Scheunemann, Andrea: Münzen aus Gittelde, Sachsen, in wikingerzeitlichen Fundkontexten in Schweden, Uppsats i Arkeologi II VT 2010.
 • Strand, Thomas: Den vikingatida myntningen i Thuin, uppsats (II) i Arkeologi, VT 2015.
 • Svensson, Susanne: Vikingatida myntprägling i Toul och Verdun, C-uppsats HT 1993.
 • Tasakis, Thommy: Myntningen i Würzburg och Bamberg under sen vikingatid. En analys baserad på det svenska fyndmaterialet, C-uppsats HT 1992.
 • Wennerstrand, Ewa: Stademynt i svenska skatter från yngre vikingatid, B-uppsats VT 1994.
 • Wårhem, Erica: Hildesheim. En studie av den vikingatida myntningen utifrån de svenska fynden, B-uppsats VT 1996.
 • Wåtz, Anna: Vikingatida tyska mynt. En analys av mynt präglade i Deventer, C-uppsats VT 1992.
   

Medeltid

 • Lundmark, Staffan: Tyska Ordens mynt, medeltida fynd i Sverige, B-uppsats VT 2007.
 • Odebäck, Kerstin: Tyska mynt från Hansan. Lösfynd och hopade fynd i Sverige, Uppsats i Arkeologi II VT 2008.
 • Wennberg, Fredrik: Hanseatiska mynt i de forna danska och norska landskapen, B-uppsats VT 2011.