Vikingatid

 •  Ajax, Maud: Irländska mynt i svenska fynd. En studie av de vikingatida depåernas innehåll av irländska mynt, Arkeologi II VT 2015.
 • Burman, Cecilia: Silverskatter i Tjust, Småland. En undersökning av koncentrationen av vikingatida silverskatter i Tjust, Uppsats (II) Arkeologi, VT 2016.
 • Elfver, Frédéric: Kungen, mynten och folket, Magisteruppsats VT 1998.
 • Frid, Marcus: Norrtäljevikens gömda skatter. En översikt och analys, Uppsats (II) i arkeologi, VT 2016.

Medeltid

 • Andersson, Linda: Klosterfynd. En jämförande studie mellan myntfynd i medeltida kloster och kyrkor på landsbygden, B-uppsats VT 1996.
 • Atterving, Emmy: Myntning utan kungakrona. Svenska myntningsrätter under medeltiden, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2015.
 • Brattgård, Tove: Piksborg, Läckö, kyrkorna. En jämförelse av mynt i medeltida miljöer, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2011.
 • Elfver, Frédéric: Den svenska fastlandsmyntningen 1150-1250, B-uppsats VT 1997.
 • Forsgren, Andreas: Sköna smycken i silverne skattfynd, C-uppsats HT 2004.
 • Fridh, Susanne: Mynten på ön. En studie av de mynt från 1150-1699 som hittats i lösfynd och hopade fynd på Gotland, Masteruppsats i arkeologi VT 2014.

 • Holm, Johan: Från myntat silver till silvermynt, C-uppsats HT 2003.
 • Hult, Louise: Senmedeltida örtugar och fyrkar; Fynden i Sverige ca 1370 – 1520; En jämförande studie, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2012.
 • Jonsson, Eeva: Åbomynt i svenska fynd, Magisteruppsats HT 2012.
 • Klang, Adrian: Från handling i kyrka till handel i stad. Myntfynd i Sverige under perioden 1450-1560, Masteruppsats i arkeologi, VT 2016.
 • Larsson, Birgitta: En studie av Magnus Erikssons mynt 1340-54, B-uppsats VT 1995.
 • Laurén, Annelie: Naverstad, kyrka och mynt. En bohuslänsk kyrkas historia belyst genom dess myntmaterial, C-uppsats HT 1999.
 • Lindstedt, Janett: Myntningen under Valdemars regering 1250-1275,B-uppsats VT 1996.
 • Myrberg, Nanouschka: Brakteater från Magnus Ladulås tid (1275-1290), B-uppsats VT 1995.
 • Myrberg, Nanouschka: Myntningen under Magnus Ladulås 1275-1290, C-uppsats HT 1995.
 • Nelson, Peter: Den vandrande gotlänningen; Fastlandsfynd med gotländska mynt, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2012.
 • Olsson Strömstedt, Niklas: Myntverk på Gotland under tidig medeltid 1140-1288, C-uppsats HT 2003.
 • Rundberg, Jonas: Magnus Erikssons myntning 1319-1340, B-uppsats VT 2000.
 • Siik, Katja: Svenska depåfynd och hopade fynd 1400-1540. En jämförande studie, D-uppsats VT 2001.

Nyare tid

 • Gerdin, Valdemar: Död, pest och pina! Myntskatter och Nordiska sjuårskriget, Kandidatuppsats HT 2009.
 • Gerdin, Valdemar: Vad hände sen? Fynd av efterreformatoriska mynt i svenska landsortskyrkor 1521-1611. Uppsats Arkeologi II, VT 2009.
 • Ruhne, Sofia: Bilden som budskap. Myntningen i Sverige 1568-1611, Magisteruppsats HT 2004. *(Skriven vid Historiska institutionen, Stockholms universitet)
 • Rundberg, Jonas: Hertig Johans av Östergötland myntning 1612-1618, D-uppsats VT 2001.

Allmänt

 • Calleberg, Kerstin: Myntskatter i kristna gravar? Tolkningar om varför det förekommer myntskatter i kristna gravar när de inte borde finnas där, Uppsats (II) i arkeologi, VT 2015