Vikingatid

  • Hedin, Susanne: Nicks och andra proberingsmärken på arabiska mynt, B-uppsats VT 1990.
  • Johansson, Marcus: Islamiska mynt, C-uppsats HT 1997.
  • Landgren, Johan: Från Samarqand till Sojdeby, C-uppsats HT 1998.
  • Odebäck, Kerstin: Släktskatt eller inte. Skatternas sammansättning under tidig vikingatid (islamiska mynt) , Kandidatuppsats HT 2008.
  • Omrani, Abbas: Balkh En islamisk myntort i det historiska Iran 698/9-1012/3, C-uppsats HT 2004.