Myntstudier
 
 

Distribution sker endast i detta elektroniska format (PDF), som alla intresserade själva kan skriva ut. För läsning och utskrift krävs Adobe Reader (se till att du har den senaste versionen annars är det inte säkert att det fungerar) som går att ladda ner gratis från Adobes hemsida: www.adobe.com

Observera att bilderna går att förstora upp till 8-16 ggr. Bilderna gör att tidskriften tar mycket minne. Därför finns varje nummer av tidskriften i två versioner, dels med högupplösta bilder och dels med lågupplösta bilder. Alla som har bredband eller liknande kan välja högupplöst och övriga kan pröva med lågupplöst, se länkar nedan:
Myntstudier med lägre upplösning
Myntstudier med hög upplösning

Utskriftskvaliten beror också på vilken skrivare man har. Bilderna blir bäst om man använder en laserskrivare med 1200 punkters upplösning per tum. Skriv lämpligen ut uppslag som börjar med udda sidor först och vänd därefter sidorna och skriv ut jämna sidor. Efter vikning har man tidskriften i A5-format.

Antalet nr per år varierar. När insända manuskript fyller ut ett nytt nr läggs det ut på hemsidan.

Artiklar kan skickas med e-post till:
jens.christian.moesgaard@ark.su.se

Bilder kan skickas i elektroniskt format (TIFF eller JPEG) med e-post eller per post så scannar vi dem. Skicka till följande adress:
Jens Christian Moesgaard
Numismatiska Forskningsgruppen
Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm.

Hittills har följande nummer kommit ut:
Myntstudier 2003:1
Myntstudier 2004:1-5
Myntstudier 2005:1-4
Myntstudier 2006:1-3
Myntstudier 2007:1-3
Myntstudier 2008:1-3
Myntstudier 2009:1-2
Myntstudier 2010:1-2
Myntstudier 2011:1
Myntstudier 2012:1-2
Myntstudier 2013:1
Myntstudier 2014:1
Myntstudier 2016:1
Myntstudier 2017:1
Myntstudier 2018:1
Myntstudier 2019:1-2
Myntstudier 2020:1

Artiklarna från samtliga nummer av Myntstudier finns listade i registret:

Register myntstudier (113 Kb)

Register sorterat på författare:
Register myntstudier_sorterat på författare (121 Kb)