Klicka på ett landskapsnamn i menyn till vänster för att se vilka pdf-filer med fyndlistor som finns tillgängliga. En gemensam pdf-fil med introduktion, förklaringar, litteraturlista m.m. finns under rubriken "Gemensam". Denna fil kommer att byggas ut efterhand som antalet fyndlistor ökar.

"S" efter en siffra betyder att det är ett supplement till en redan tryckt volym. I supplementvolymerna kommer rättelser, kompletteringar samt nya fynd att publiceras. Alla exemplar kommer då att illustreras. Eftersom det inte är möjligt att lägga för mycket information i varje pdf, kan varje volym komma att omfatta ett antal pdf-filer.

Blekinge 1. Bräkne - Hoby - Sölvesborg
Den pdf som är utlagd här omfattar inte myntbestämningarna utan bara planschsidorna.

Blekinge 4.1S.5. Hjortsberga, Johannishus (Bildsupplement)

Blekinge 1S-10. Mörrum, Norragården (Bildsupplement)

Gotland 1S-9. Alva, Gandarve (Bildsupplement)

Gotland 1S-11. Alva, Rangsarve (Bildsupplement)

Gotland 1S-13E. Alva, Östris (Bildsupplement)

Gotland 1S-14 Alva, Lilla Kruse (Supplement)

Gotland 3S-28 Eskelhem, Prästgården (Supplement)

Gotland 4S-1 Fardhem, Gerete (Supplement)

Gotland 46S. Fårö Par. Hammars (Supplement)

Gotland 42. Roma

Gotland 58. Vamlingbo

Skåne 2. Hammarlunda-Hörja