Övriga publikationer

Övriga publikationer

Skrifterna som är publicerade här är ej producerade av NFG, men de har numismatisk inriktning. Publicering sker med tillstånd av respektive författare.
 

Eeva Jonsson: Pro gradu-avhandling

Åbomynt i nordiska fynd samt en analys av myntningen i Åbo under Karl Knutsson Bonde - en numismatisk studie

Frida Ehrnsten: Pro gradu-avhandling

Mynten under golvet - en numismatisk-arkeologisk studie om kyrkfynd i Finland

KONTAKT

Numismatiska forskningsgruppen

Föreståndare
Jens Christian Moesgaard, prof.
tfn: 08-674 76 80
e-post: jens.christian.moesgaard@ark.su.se

Besöksadress
Lilla Frescativ. 7

Postadress
Numismatiska Forskningsgruppen
Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Numismatiska Forskningsgruppen
Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

Telefon
08-16 20 00 (växel)
08-674 76 80

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik