Vid slutet av medeltiden var bara tre myntorter aktiva, varav de på fastlandet båda låg i Mälarområdet. Brist på mynt i södra Sverige gjorde att en stor del av de mynt som fanns i omlopp där var importerade. De försök som vid 1400-talets mitt hade gjorts att starta myntning i södra Sverige blev inte bestående.

 

 
karta