Vid 1100-talets slut skedde myntningen på tre platser, en i vardera av de tre mynträkningsområden som då fanns. I Sigtuna skedde myntningen efter svealändsk mynträkning (192 penningar på en mark). I Lödöse skedde myntningen efter götaländsk mynträkning (384 penningar på 1 mark). På Gotland (gotländsk mynträkning med 288 penningar på 1 mark) är det under denna tid osäkert var myntningen ägde rum, men det är inte osannolikt att den redan nu var förlagd till Visby.

 

 
karta