Hopade myntfynd i kyrkor utgör ett av de viktigaste källmaterialen för att förstå myntningen och myntcirkulation under medeltiden. Henrik Klackenberg skrev 1992 en avhandling, Moneta nostra, om hur landsbygden monetariserades, d.v.s. hur man började använda mynt. Baserat på hans sammanställningar av medeltida hopade myntfynd i landsortskyrkor i det medeltida Sverige (exkl. Gotland) presenteras här kvantitativa kartor över dessa fynd med undantag för Finland och uppdelat på samma 50-årsperioder som Klackenberg delade in materialet i. Det gör det enkelt går att jämföra olika områden med varandra och olika perioder med varandra. Materialet täcker en mycket lång period med olika förutsättningar och det finns många källkritiska problem.

Läs mer: Kenneth Jonsson, Myntfynden i landsortskyrkor i det medeltida Sverige. Myntstudier 2011-1 (5507 Kb) , 1-16.

 
Karta som visar medeltida myntfynd i svenska landsortskyrkor
Kyrkor med myntfynd från hela medel­tiden (1150-1520). Medeltida gränser.