• Om du inte arbetar varje dag i veckan ska du fylla i blanketten Tjänstgöringsschema, där det framgår vilka dagar i veckan du arbetar.
  • Ändringen ska alltid ske fr.o.m. den första dagen i månaden.
  • Blanketten lämnas till administrativ chef som skickar den vidare till lönehandläggaren på personalavdelningen för inregistrering i Primula-webb.
  • Tillfälliga ändringar (<3 mån) behöver inte lämnas in och det är inte heller möjligt att ändra sitt schema varje månad.
  • Utifrån tjänstgöringsschemat får du en semesterkvot och en frånvarokvot.
  • När du återgår till att arbeta varje dag/vecka, anmäler du även detta på blankett tjänstgöringsschema.