• Du anmäler dig sjuk till din närmaste chef på institutionen
  • Sjukanmälan ska du registrera själv i Primula-webben första sjukdagen.
  • När du åter är i tjänst, efter sjukskrivningen upp till 7 dagar anmäler du detta i Primula-webb genom att öppna sjukärendet och registrera t.o.m. -datum för första dag i arbete. Se vidare manual i Primula. När du åter är i tjänst efter sjukskrivning längre än 7 dagar frisk anmäler du dig på blanketten "Försäkran i samband med sjukdomsfall".
  • Helt läkarintyg fr.o.m. dag 8 i sjukskrivningen inlämnas till institutionens administrativ chef som vidarebefordrar det till lönehandläggaren på personalavdelningen. Vid behov får diagnos döljas.
  • Fr.o.m. dag 15 i sjukskrivningen ska läkarintyg i original skickas till försäkringskassan av dig samt en kopia till institutionens administrativ chef som vidarebefordrar det till lönehandläggaren på personalavdelningen.
  • Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas för kortare tid. Vid sjukperiod mer än 7 dagar görs registreringen i Primula av lönehandläggare vid Personalavdelningen, som får sjukanmälan via institutionen.
  • Vid handläggning av sjukanmälan och läkarintyg gäller sekretess enligt sekretesslagen